ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo

Auteurs

  • Anne Beeker
  • Daniela Fasoglio
  • Kim de Jong
  • Jos Keuning
  • Alma van Til

Trefwoorden:

mvt, ERK, schrijfvaardigheid, Engels, Frans, Duits, havo, vwo

Samenvatting

Anne Beeker, Daniela Fasoglio, Kim de Jong, Jos Keuning en Alma van Til onderzochten welk ERK-schrijfvaardigheidsniveau door leerlingen aan het eind van havo en vwo voor Engels, Duits en Frans wordt behaald. Per taal zijn van enkele honderden examenkandidaten schrijfproducten gescoord met behulp van een beoordelingsschaal. Om uitspraken te kunnen doen over het niveau van de schrijfproducten zijn deze vervolgens door een groep internationale taalexperts gerelateerd aan het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. Uit het onderzoek blijkt dat bij drie van de zes onderzochte populaties hooguit de helft van de leerlingen het ERK-streefniveau schrijfvaardigheid haalt. Voor Engels havo wordt het ERK-streefniveau door een grote meerderheid behaald

Downloads

Citeerhulp

Beeker, A., Fasoglio, D., Jong, K. de, Keuning, J., & Til, A. van. (2015). ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans; Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. Levende Talen Tijdschrift, 16(2), 16–25. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1102

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 3 4 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.