Peerobservatie en peer feedback bij gespreksvaardigheid Spaans in 4-vwo: overzicht door focus

Auteurs

  • Dingena Blankenstein

Trefwoorden:

Spaans, vwo, didactiek, gespreksvaardigheid

Samenvatting

In het onderzoek van Dingena Blanken-stein, waarmee zij in 2014 de Westhoff-scriptieprijs won, is nagegaan wat en hoe leerlingen leren van peerobservatie en peer feedback geven bij gespreksvaardigheid Spaans. Zij ontwikkelde een lessenreeks met peerobservatie en peer feedback bij vrije spreekopdrachten als centrale leeractiviteiten; bij aanvang kregen de leerlingen een training hierin. Vlak na de observatietaak vulden de leerlingen learner reports in om hun leren in kaart te brengen. Een nul- en nameting maken verschuivingen zichtbaar in de opvattingen van de leerlingen over observerend leren en feedback geven. Uit de resultaten blijkt dat peerobservatie en peer feedback bewustwording van verschillende leerstrategieën stimuleren en zelfregulerend leren ondersteunen.

Downloads

Citeerhulp

Blankenstein, D. (2015). Peerobservatie en peer feedback bij gespreksvaardigheid Spaans in 4-vwo: overzicht door focus. Levende Talen Tijdschrift, 16(2), 37–48. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1104

Nummer

Sectie

Artikelen