Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot

Auteurs

  • Dineke Tigelaar
  • Gemma Corbalan
  • Elvira Folmer

Trefwoorden:

Chinees, vo, nieuw schoolvak

Samenvatting

Steeds meer scholen in Nederland bieden Chinees aan in hun curriculum. In 2009 heeft SLO het leerplanvoorstel ‘Chinees op school’ voor het vwo aangeboden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van dit nieuwe vak te onderzoeken, is in het schooljaar 2010-2011 een driejarige pilot gestart, die wordt geëvalueerd via vragenlijstonderzoek, toetsanalyse en schoolbezoeken. De eerste resultaten stemmen hoopvol; docenten en leerlingen zijn positief, al zijn er nog wel de nodige aandachtspunten wat betreft beschikbare faciliteiten en de aandacht voor de Chinese cultuur.

Downloads

Citeerhulp

Tigelaar, D., Corbalan, G., & Folmer, E. (2012). Chinees als nieuw schoolvak? De eerste resultaten van een pilot. Levende Talen Tijdschrift, 13(2), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/138

Nummer

Sectie

Artikelen