Kunnen we de moeilijkheid van teksten meten? Naar concrete maten voor de referentieniveaus

Auteurs

  • Hilde Hacquebord

Trefwoorden:

ERK, tekstkenmerken, tekstniveau

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarbij paneloordelen worden vergeleken met objectief meetbare tekstkenmerken als het gaat om een ordening van teksten volgens de referentieniveaus uit het Referentiekader Taal. Nederlandstalige teksten zijn geordend op basis van expertbeoordelingen in termen van de referentieniveaus en geanalyseerd op verschillende kwantitatieve linguïstische maten. Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal kwantitatieve maten zijn die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het tekstniveau, zoals dat door een expertpanel is beoordeeld. Een kwantitatieve analyse van teksten is daarom een goed hulpmiddel bij het selecteren van geschikt tekstmateriaal voor leerlingen.

Downloads

Citeerhulp

Hacquebord, H. (2012). Kunnen we de moeilijkheid van teksten meten? Naar concrete maten voor de referentieniveaus. Levende Talen Tijdschrift, 13(2), 14–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/139

Nummer

Sectie

Artikelen