Met blind typen beter spellen en stellen op de computer

Henny van der Meijden, Mariëtte Tesselhof

Samenvatting

Leerlingen werken steeds meer op de computer, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Huiswerk en werkstukken moeten digitaal ingeleverd worden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Dit betekent dat kinderen steeds meer gaan typen en minder gaan schrijven. Henny van der Meijden en Mariëtte Tesselhof onderzochten de relatie tussen typevaardigheid en de spellingvaardigheid en stelvaardigheid van kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, en of het vergroten van de typevaardigheid effect heeft op hun spellen en stellen. De kinderen uit de experimentele groep die een typecursus volgden, konden in de nameting veel sneller typen, maakten minder spelfouten en produceerden langere verhaaltjes van betere kwaliteit dan de leerlingen uit de controlegroep die geen cursus gevolgd hadden. Aandacht voor typevaardigheid in het basisonderwijs lijkt op grond hiervan gerechtvaardigd.


Trefwoorden


spellingvaardigheid; typevaardigheid; stelvaardigheid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.