Met blind typen beter spellen en stellen op de computer

Auteurs

  • Henny van der Meijden
  • Mariëtte Tesselhof

Trefwoorden:

spellingvaardigheid, typevaardigheid, stelvaardigheid

Samenvatting

Leerlingen werken steeds meer op de computer, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Huiswerk en werkstukken moeten digitaal ingeleverd worden en steeds meer toetsen worden digitaal afgenomen. Dit betekent dat kinderen steeds meer gaan typen en minder gaan schrijven. Henny van der Meijden en Mariëtte Tesselhof onderzochten de relatie tussen typevaardigheid en de spellingvaardigheid en stelvaardigheid van kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs, en of het vergroten van de typevaardigheid effect heeft op hun spellen en stellen. De kinderen uit de experimentele groep die een typecursus volgden, konden in de nameting veel sneller typen, maakten minder spelfouten en produceerden langere verhaaltjes van betere kwaliteit dan de leerlingen uit de controlegroep die geen cursus gevolgd hadden. Aandacht voor typevaardigheid in het basisonderwijs lijkt op grond hiervan gerechtvaardigd.

Downloads

Citeerhulp

Meijden, H. van der, & Tesselhof, M. (2015). Met blind typen beter spellen en stellen op de computer. Levende Talen Tijdschrift, 16(4), 3–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1530

Nummer

Sectie

Artikelen

Gelijkaardige artikels

1 2 > >> 

U kan ook begin een geavanceerde zoekopdracht naar gelijkaardige inhoud voor dit artikel.