Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers

Auteurs

  • Hiske Feenstra
  • Karen Keune
  • Henk Pander Maat
  • Theo Eggen
  • Ted Sanders

Trefwoorden:

schrijfvaardigheid, toetsen, basisonderwijs

Samenvatting

Hiske Feenstra, Karen Keune, Henk Pander Maat, Theo Eggen en Ted Sanders onderzochten in een exploratieve studie de relatie tussen tekstcomplexiteit en tekstkwaliteit, en verkenden de mogelijkheden om maten van tekstcomplexiteit in te zetten bij een geautomatiseerde beoordeling van teksten van leerlingen in het basisonderwijs. De validiteit van verschillende maten van tekstcomplexiteit blijkt beïnvloed te worden door het feit dat schrijfproducten van basisschoolleerlingen nog van gebrekkige kwaliteit zijn. Niettemin kan geautomatiseerde tekstanalyse dienen als een objectieve en informatieve meetmethode, waarmee een uitgebreide analyse mogelijk wordt van verscheidene linguïstische kenmerken die gerelateerd zijn aan tekstkwaliteit. Nader onderzoek is nodig om de bruikbaarheid van geautomatiseerde tekstanalyse in het primair onderwijs verder te onderbouwen.

Downloads

Citeerhulp

Feenstra, H., Keune, K., Pander Maat, H., Eggen, T., & Sanders, T. (2015). Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers. Levende Talen Tijdschrift, 16(4), 27–42. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1532

Nummer

Sectie

Artikelen