Adaptieve feedback op gespreksvaardigheid in klassen van 30? Hoe is dat nu mogelijk?

Esther de Vrind, Fred Janssen

Samenvatting

Uit onderzoek is bekend dat feedback de taalvaardigheid significant verbetert. Docenten moderne vreemde talen hebben echter problemen met het geven van adaptieve feedback op gespreksvaardigheid in reguliere klassen van 30 leerlingen. In hun artikel bespreken Esther de Vrind en Fred Janssen eerst hoe docenten moderne vreemde talen nu regulier feedback geven, in relatie tot adaptieve feedback op gespreksvaardigheid. Vervolgens presenteren ze een didactische aanpak om adaptieve feedback in de reguliere lespraktijk te realiseren en illustreren ze deze aan de hand van twee praktijkcases.


Trefwoorden


taalvaardigheid; didactiek; adaptieve feedback

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.