Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO). Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen

Auteurs

  • Niki Moeken
  • Folkert Kuiken
  • Camille Welie

Trefwoorden:

leesvaardigheid, leesstrategie, Nederlands, lesmethode, vmbo, havo, vwo

Samenvatting

Tussen de leesvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het niveau van de teksten die zij voor hun zaakvakken moeten lezen, bestaat niet zelden een discrepantie. Dit is zorgelijk, aangezien een gering tekstbegrip het leren belemmert. Een methode die succesvol is bevonden in het aanpakken van leesproblemen, is samenwerkend lezen. In het onderzoek van Niki Moeken, Folkert Kuiken en Camille Welie hebben leerlingen uit de tweede klas vmbo-t, havo en vwo samenwerkend gelezen, acht weken lang drie uur per week tijdens de lessen aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Uit analyses blijkt dat vooral de meisjes en de sterkere lezers baat hadden bij de leesinterventie. In vergelijking met de leerlingen uit de controleklassen vergrootten zij hun tekstbegrip, kennis van connectieven en metacognitieve kennis over tekststructuren en leesstrategieën.

Downloads

Citeerhulp

Moeken, N., Kuiken, F., & Welie, C. (2016). Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO). Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 38–49. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1568

Nummer

Sectie

Artikelen