Plaatsen in de tijd: De invloed van instructie in specifieke genrekenmerken op de planningsactiviteiten tijdens het schrijven van een verhaal

Auteurs

  • Sanne Broekhuis
  • Kees de Glopper

Trefwoorden:

genrekenmerken, schrijfproces, instructie

Samenvatting

Sanne Broekhuis en Kees de Glopper doen verslag van een exploratieve studie naar de invloed van instructie in specifieke genrekenmerken op de planningsactiviteiten van leerlingen tijdens het schrijven van een verhaal. Uit de resultaten blijkt dat het planningsgedrag van leerlingen die instructie kregen in specifieke genrekenmerken meer kenmerken vertoont van een reflectieve schrijfwijze, aansluitend bij een kennistransformatiemodel, dan dat van leerlingen die deze instructie niet kregen. Het planningsgedrag van deze laatste groep vertoont meer kenmerken van een schrijfwijze die aansluit bij een kennisweergavemodel. De studie suggereert dat instructie in specifieke genrekenmerken ook verandering teweegbrengt in de cognitieve activiteiten die plaatsvinden tijdens het schrijfproces.

Downloads

Citeerhulp

Broekhuis, S., & Glopper, K. de. (2016). Plaatsen in de tijd: De invloed van instructie in specifieke genrekenmerken op de planningsactiviteiten tijdens het schrijven van een verhaal. Levende Talen Tijdschrift, 17(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1629

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>