An impression of foreign language teaching approaches in the Netherlands

Auteurs

  • Lynne West
  • Marjolijn Verspoor

Trefwoorden:

mvt, onderwijs in Nederland

Samenvatting

Lynne West en Marjolijn Verspoor doen verslag van een onderzoek naar de vraag hoe de moderne talen Engels, Frans en Duits en de klassieke talen worden onderwezen in ons land. Een groot aantal lessen is geobserveerd met behulp van een instrument gebaseerd op opvattingen van experts en onderwijsaanpakken die hun effectiviteit hebben bewezen in onderzoek. Daarnaast is de leerlingen gevraagd hoe zij hun leraar ervoeren en hoe gemotiveerd ze waren voor de lessen. In scholen met tweetalig onderwijs blijken communicatieve onderwijsaanpakken dominant, maar in reguliere scholen overheerst de grammatica-vertaalmethode. Er is een positieve relatie tussen de motivatie van leerlingen en de mate waarin hun docent een communicatieve aanpak hanteert.

Downloads

Citeerhulp

West, L., & Verspoor, M. (2016). An impression of foreign language teaching approaches in the Netherlands. Levende Talen Tijdschrift, 17(4), 26–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1631

Nummer

Sectie

Artikelen