Leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht taalonderwijs; Aandacht voor inhoud versus grammatica tijdens het observeren van peer-model video’s

Auteurs

  • Marrit van de Guchte
  • Gert Rijlaarsdam
  • Martine Braaksma
  • Peter Bimmel

Trefwoorden:

Nederlands, lesmethode, taakgericht taalonderwijs, peermodel-video, grammatica

Samenvatting

Taakgericht taalonderwijs stelt het uitvoeren van motiverende, levensechte taaltaken centraal. Vaak beginnen leerlingen gewoon aan de taak. Maar juist in de voorbereidingsfase, de pre-task, oriënteert de leerder zich en juist daar kan leerwinst geboekt worden. In het experiment waarover Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma & Peter Bimmel rapporteren, stelden ze het effect vast van twee verschillende soorten van voorbereiding op de kwaliteit van de uiteindelijke spreektaak. Tijdens de voorbereiding observeerden alle leerlingen een video waarbij twee leeftijdgenoten een modeltaak uitvoeren. De ene groep leerlingen richtte de aandacht hierbij op het gebruik van grammaticale structuren, de andere groep op de inhoud van de taak. De studie laat zien dat zowel een focus op inhoud als op vorm tijdens het observeren van videomodellen een positief effect heeft op de uitvoering van de daarop volgende spreektaak.

Downloads

Citeerhulp

Guchte, M. van de, Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., & Bimmel, P. (2017). Leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht taalonderwijs; Aandacht voor inhoud versus grammatica tijdens het observeren van peer-model video’s. Levende Talen Tijdschrift, 18(1), 3–13. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1650

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>