Leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht taalonderwijs; Aandacht voor inhoud versus grammatica tijdens het observeren van peer-model video’s

Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma, Peter Bimmel

Samenvatting

Taakgericht taalonderwijs stelt het uitvoeren van motiverende, levensechte taaltaken centraal. Vaak beginnen leerlingen gewoon aan de taak. Maar juist in de voorbereidingsfase, de pre-task, oriënteert de leerder zich en juist daar kan leerwinst geboekt worden. In het experiment waarover Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma & Peter Bimmel rapporteren, stelden ze het effect vast van twee verschillende soorten van voorbereiding op de kwaliteit van de uiteindelijke spreektaak. Tijdens de voorbereiding observeerden alle leerlingen een video waarbij twee leeftijdgenoten een modeltaak uitvoeren. De ene groep leerlingen richtte de aandacht hierbij op het gebruik van grammaticale structuren, de andere groep op de inhoud van de taak. De studie laat zien dat zowel een focus op inhoud als op vorm tijdens het observeren van videomodellen een positief effect heeft op de uitvoering van de daarop volgende spreektaak.


Trefwoorden


Nederlands; lesmethode; taakgericht taalonderwijs; peermodel-video; grammatica

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.