Van DAT naar CAT; Van informeel naar formeel Engels in schrijftaken

Jente Claessen

Samenvatting

Leerlingen komen veel met Engels in aanraking via nieuws, tijdschriften en vooral internet en televisie. Maar de formele, academische variant die zij op school leren, verschilt van de taalvariant die ze vanuit informele bronnen meekrijgen. Het onderzoek van Jente Claessen richt zich op de problemen bij de overstap van informeel Engels, ofwel Dagelijks Algemeen Taalgebruik (DAT), naar de formele, academische variant: Cognitief Abstract Taalgebruik (CAT). Aan een groep leerlingen van TTO-havo gaf zij een serie van vier lessen waarin gebruik is gemaakt van communicatief en observerend leren en task-based learning en de leerlingen formeel vocabulaire en formele zinsconstructies werden aangeleerd. Onderzocht is of de leerlingen na de lessenserie beter Cognitief Abstract Taalgebruik toepassen in formele schrijftaken dan voor de lessenserie. De resultaten laten zien dat dit het geval is. Het helpt leerlingen om de overstap van DAT naar CAT te maken als zij hiervoor duidelijke instructies krijgen.


Trefwoorden


Engels; schrijftaken; informeel–formeel

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.