Hoe vaardig zijn onze groep 8-leerlingen in Engels? Inzicht in de ERK-niveaus aan de hand van uitslagen van de IEP Eindtoets Engels

Lisanne Bos, Eveline van Baalen

Samenvatting

Engels is in het basisonderwijs een verplicht vak vanaf groep 7. Steeds meer basisscholen kiezen echter voor een prominentere plaats van Engels in hun curriculum en bieden hun lessen Engels vervroegd aan. Een mogelijk gevolg van de verschillen in invulling van het vak Engels in het basisonderwijs, zijn grote verschillen in uitstroomniveaus. Lisanne Bos & Eveline van Baalen rapporteren over de afname van de IEP Eindtoets Engels die inzicht geeft in de ERK-niveaus aan het einde van de basisschool. Uit de resultaten van de eerste afnameperiode blijkt dat leerlingen op scholen die Engels vanaf groep 1 aanbieden vaker een hoger ERK-niveau behalen dan leerlingen op scholen die Engels vanaf groep 5 of groep 7 aanbieden. Maar de verschillen zijn klein en de overlap tussen de groepen is groot.


Trefwoorden


basisschool; Engels; ERK; toetsen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.