Feedback op de schrijfaanpak: de ontwikkeling van een schrijfprocesgericht feedbackrapport voor vwo-leerlingen

Auteurs

  • Jochem Aben
  • Brenda van den Broek
  • Nina Vandermeulen
  • Elke van Steendam
  • Gert Rijlaarsdam

Samenvatting

Feedback in schrijfvaardigheidsonderwijs gaat over de kwaliteit van teksten en moet leerlingen helpen hun schrijfvaardigheid verder te ontwikkelen. Jochem Aben, Brenda van den Broek, Nina Vandermeulen, Elke van Steendam  en Gert Rijlaarsdam ontwikkelden voor leerlingen in 4 en 5 vwo een feedbackrapport over hun schrijfproces, dat het schrijfgedrag van leerlingen in kaart brengt als zij op de computer een tekst schrijven op basis van bronnen. Het feedbackrapport beoogt gestuurde zelfstudie: de leerlingen worden via uitleg en toepassingsopdrachten vertrouwd gemaakt met hun schrijfprocesgegevens en aangezet tot analyse en verandering. Een test van het rapport in een kleinschalige studie wees uit dat het leerlingen inderdaad in staat stelt zelfstandig concrete acties te formuleren om hun schrijfproces te verbeteren.

Downloads

Citeerhulp

Aben, J., Broek, B. van den, Vandermeulen, N., Steendam, E. van, & Rijlaarsdam, G. (2017). Feedback op de schrijfaanpak: de ontwikkeling van een schrijfprocesgericht feedbackrapport voor vwo-leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 18(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1737

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>