De invloed van het LT-examenverslag op de scores

Auteurs

  • Uriël Schuurs
  • Hans Kuhlemeier
  • Hugo Gitsels

Samenvatting

Jaarlijks publiceert het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen een verslag van een docentenbespreking van het examen Nederlands. Een overgrote meerderheid van de docenten Nederlands in de examenklassen gebruikt dit verslag tijdens de correctie van de examens. Heeft dit gebruik invloed op de hoogte van de examenscores? Of wordt de betrouwbaarheid van de correctie erdoor beïnvloed? Uriël Schuurs, Hans Kuhlemeier en Hugo Gitsels beschrijven de opzet en de resultaten van een onderzoek dat probeert deze vragen te beantwoorden. Voor de hoogte van de scores blijkt het niet uit te maken of de correctoren met of zonder de toevoegingen van de vakvereniging nakijken. Open vragen worden op basis van de toevoegingen iets betrouwbaarder beoordeeld; dit effect is echter klein en komt daardoor niet tot uiting in een significant hogere betrouwbaarheid van het examen als geheel.

Downloads

Citeerhulp

Schuurs, U., Kuhlemeier, H., & Gitsels, H. (2017). De invloed van het LT-examenverslag op de scores. Levende Talen Tijdschrift, 18(4), 25–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1739

Nummer

Sectie

Artikelen