Professionaliseren door het ontwikkelen van eigen lesmateriaal

Auteurs

  • Marina Bouckaert-den Draak

Samenvatting

Hoewel de leergang voor veel Nederlandse taaldocenten de enige of belangrijkste bron is, kiezen zij er ook regelmatig voor om zelf aanvullend lesmateriaal te ontwikkelen. Het ontwerpen, evalueren, aanpassen en gebruiken van eigen materialen wordt steeds vaker beschreven als een waardevolle professionaliseringsstrategie voor docenten. Maar wat maakt deze activiteiten mogelijk zo zinvol voor hun professionele ontwikkeling? Om op deze vraag een antwoord te geven beschrijft Marina Bouckaert-den Draak de link tussen materiaalontwikkeling, kritische reflectie en de didactische principes van vier docenten Engels die deelnamen aan een verkennend, kwalitatief onderzoek. Het onderzoek laat zien dat lesmaterialen en het gebruik ervan in de les docenten bewuster kunnen maken van hun didactische principes, vooral wanneer de inzet van deze materialen onderwerp wordt van gesprek.

Downloads

Citeerhulp

Bouckaert-den Draak, M. (2017). Professionaliseren door het ontwikkelen van eigen lesmateriaal. Levende Talen Tijdschrift, 18(4), 36–44. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1740

Nummer

Sectie

Artikelen