Is onze kennisbasis voor onderwijs Nederlands voldoende? Verslag van een internationaal literatuuronderzoek

Auteurs

  • Ingrid Evers
  • Piet-Hein van de Ven

Trefwoorden:

kennisbasis, lesgeven, schoolvak, leraar, Europa

Samenvatting

Dit artikel rapporteert over een onderzoek naar de kennis die in enkele Europese landen wordt gevraagd van leraren die lesgeven in de nationale taal, inclusief leraren van andere vakken die de nationale taal gebruiken in hun onderwijs. Ten behoeve van het onderzoek zijn leerplannen, beleidsdocumenten, artikelen en rapporten geanalyseerd. Naar aanleiding van hun bevindingen willen de auteurs pleiten voor meer discussie over de rol van taal in het onderwijs. Wat moeten leraren nu precies kennen, wat is het belang van taal, het belang van het schoolvak, en de positie van de leraar?

Downloads

Citeerhulp

Evers, I., & Ven, P.-H. van de. (2009). Is onze kennisbasis voor onderwijs Nederlands voldoende? Verslag van een internationaal literatuuronderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 10(3), 12–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/176

Nummer

Sectie

Artikelen