Het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen

Auteurs

  • Mia Stokmans
  • Peter Broeder

Trefwoorden:

Marokkanen, Turken, leesattitude, leesomvang, allochtone leerlingen

Samenvatting

In deze bijdrage proberen de auteurs meer inzicht te krijgen in leesomvang in de vrije tijd van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De studie maakt gebruik van de Theory of planned behavior met de verklarende factoren ‘subjectieve norm’, ‘leesattitude’ en ‘waargenomen gedragscontrole’. Een interessante bevinding is dat autochtone leerlingen in hun vrije tijd net zo veel blijken te lezen als hun allochtone leeftijdsgenoten.

Downloads

Citeerhulp

Stokmans, M., & Broeder, P. (2009). Het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 10(3), 20–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/177

Nummer

Sectie

Artikelen