Het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen

Mia Stokmans, Peter Broeder

Samenvatting

In deze bijdrage proberen de auteurs meer inzicht te krijgen in leesomvang in de vrije tijd van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De studie maakt gebruik van de Theory of planned behavior met de verklarende factoren ‘subjectieve norm’, ‘leesattitude’ en ‘waargenomen gedragscontrole’. Een interessante bevinding is dat autochtone leerlingen in hun vrije tijd net zo veel blijken te lezen als hun allochtone leeftijdsgenoten.


Trefwoorden


Marokkanen; Turken; leesattitude; leesomvang; allochtone leerlingen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.