Grammaticaonderwijs Frans in Vlaanderen; Een enquête onder docenten

Isabelle Peeters

Samenvatting

Isabelle Peeters rapporteert over een verkennende studie van het grammaticaonderwijs Frans als vreemde taal in de derde graad van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Vertrekpunt is de paradox dat, ondanks de prominente plaats die grammatica nog steeds inneemt in de lessen Frans, recente peilingsonderzoeken aantonen dat vormcorrectheid geen sterk punt is van de leerlingen. Om deze paradox te verklaren, nam ze een online enquête af bij leerkrachten Frans over de plaats van grammatica in de lessen, het doel van die lessen, welke grammatica onderwezen wordt en op welke manier, en hoe de leerkrachten zich voorbereiden. Op grond van de resultaten pleit ze voor meer focus on form: tijdens het uitvoeren van een communicatieve taak vestig je de aandacht van de leerder expliciet op een grammaticaal probleem dat op dat moment voor hem belangrijk is.


Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.