Imago en inhoud van het schoolvak Nederlands

Auteurs

  • Simone Prinsen
  • Theo Witte
  • Cor Suhre

Samenvatting

In het Manifest Nederlands op school uit 2016 werd gesteld dat het schoolvak Nederlands saai zou zijn en dat er te weinig aandacht is voor vakinhoudelijke kennis. In het debat dat hierna ontstond werden deze stellingen in twijfel getrokken. Voor Simone Prinsen, Theo Witte en Cor Suhre was dit aanleiding om een empirische bijdrage te leveren aan de discussie, met behulp van vragenlijsten onder bovenbouwleerlingen en een analyse van drie veelgebruikte leergangen. Het slechte imago van het schoolvak blijkt realiteit, en er zijn duidelijke aanwijzingen dat de leerlingen in de bovenbouw bij Nederlands weinig vakinhoudelijke kennis kunnen opdoen. Om de belangstelling van leerlingen voor taal, communicatie en cultuur aan te wakkeren, zou Nederlands meer het karakter van een zaakvak moeten krijgen.

Downloads

Citeerhulp

Prinsen, S., Witte, T., & Suhre, C. (2018). Imago en inhoud van het schoolvak Nederlands. Levende Talen Tijdschrift, 19(3), 26–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1842

Nummer

Sectie

Artikelen