Chatten in taakgericht mvt-onderwijs: Effect op doeltaalgebruik en ervaringen van leerlingen

Auteurs

  • Marrit van de Guchte
  • Gert Rijlaarsdam

Trefwoorden:

mvt-onderwijs, doeltaalgebruik, chatten, taalvaardigheid

Samenvatting

Taakgericht taalonderwijs stelt motiverende, levensechte taaltaken centraal, waarin leerlingen met elkaar communiceren in de doeltaal. Toch constateren docenten moderne vreemde talen dat in taakgericht onderwijs leerlingen tijdens een groot deel van de onderwijstijd de doeltaal nauwelijks gebruiken, ook niet tijdens de voorbereiding van de uiteindelijke taak. Daarom zetten Marrit van de Guchte en Gert Rijlaarsdam een experiment op om te zien of een andere aanpak tot meer doeltaalgebruik zou leiden. Zij vergeleken een groep leerlingen die, in tweetallen, een taaltaak face-to-face voorbereidde met een groep die de voorbereiding chattend deed, via WhatsApp. De voorbereiding op de taak via chatten vergrootte het doeltaalgebruik van leerlingen aanzienlijk en had ook een positief effect op de daaropvolgende spreektaak. Veel leerlingen ervoeren het chatten als een goede voorbereiding op de daaropvolgende spreektaak.

Downloads

Citeerhulp

Guchte, M. van de, & Rijlaarsdam, G. (2018). Chatten in taakgericht mvt-onderwijs: Effect op doeltaalgebruik en ervaringen van leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 19(4), 3–4. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1889

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>