Vrijetijdslezen door vmbo’ers: Kansen volgens leerlingen

Auteurs

  • Loes Aartsma
  • Jacqueline Evers-Vermeul

Trefwoorden:

leesvaardigheid, vmbo

Samenvatting

Jongeren en vooral vmbo-leerlingen besteden steeds minder tijd aan lezen in de vrije tijd, wat zorgelijk is vanuit cultureel oogpunt en vanuit geletterdheidsperspectief. Via interviews onder vmbo-leerlingen hebben Loes Aartsma en Jacqueline Evers-Vermeul achterhaald wat deze groep zelf als redenen hiervoor aandraagt en wat zij als aanknopingspunten ziet voor leesbevorderingsinterventies. Hieruit blijkt onder andere dat vooral het leesaanbod niet altijd zichtbaar is en hen onvoldoende aanspreekt, maar ook dat hun leerkracht een belangrijke enthousiasmerende rol kan vervullen.

Downloads

Citeerhulp

Aartsma, L., & Evers-Vermeul, J. (2018). Vrijetijdslezen door vmbo’ers: Kansen volgens leerlingen. Levende Talen Tijdschrift, 19(4), 28–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1891

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)