In het teken van taal; Schrijven en spreken over taal, een goed idee

Danielle Pronk, Josefien Sweep

Samenvatting

In het onderzoek van Danielle Pronk en Josefien Sweep is aan leerlingen van 4-havo taalkunde aangeboden door dit te integreren in de taalvaardigheidslessen: leerlingen kregen spreek- en schrijflessen aangeboden die gericht waren op taalkundige onderwerpen. Zo kan aan taalkunde een vaste plek in de bovenbouw gegeven worden, zonder dat er ingrijpende veranderingen in het volle programma moeten worden aangebracht. Geïntegreerd taalkundeonderwijs is alleen een goed idee als de leerling minstens zo taalvaardig wordt als bij taalvaardigheidslessen zonder koppeling aan taalkundige onderwerpen. Dit bleek in 4-havo het geval: er waren geen significante verschillen in taalvaardigheid tussen de controlegroep en de geïntegreerde taalkundeconditie. Leerlingen deden in significante mate taalkundekennis op en beoordeelden het onderwijs overwegend positief.


Trefwoorden


taalkunde

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.