In het teken van taal; Schrijven en spreken over taal, een goed idee

Auteurs

  • Danielle Pronk
  • Josefien Sweep

Trefwoorden:

taalkunde

Samenvatting

In het onderzoek van Danielle Pronk en Josefien Sweep is aan leerlingen van 4-havo taalkunde aangeboden door dit te integreren in de taalvaardigheidslessen: leerlingen kregen spreek- en schrijflessen aangeboden die gericht waren op taalkundige onderwerpen. Zo kan aan taalkunde een vaste plek in de bovenbouw gegeven worden, zonder dat er ingrijpende veranderingen in het volle programma moeten worden aangebracht. Geïntegreerd taalkundeonderwijs is alleen een goed idee als de leerling minstens zo taalvaardig wordt als bij taalvaardigheidslessen zonder koppeling aan taalkundige onderwerpen. Dit bleek in 4-havo het geval: er waren geen significante verschillen in taalvaardigheid tussen de controlegroep en de geïntegreerde taalkundeconditie. Leerlingen deden in significante mate taalkundekennis op en beoordeelden het onderwijs overwegend positief.

Downloads

Citeerhulp

Pronk, D., & Sweep, J. (2019). In het teken van taal; Schrijven en spreken over taal, een goed idee. Levende Talen Tijdschrift, 20(4), 37–48. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2033

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)