De vele kanten van leesbegrip; Verslag van een literatuurstudie naar kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen

Auteurs

  • Roel van Steensel
  • Thoni Houtveen

Trefwoorden:

leesbegrip, begrijpend lezen

Samenvatting

Roel van Steensel en Thoni Houtveen doen verslag van een literatuurstudie naar kenmerken van effectief onderwijs in begrijpend lezen. Ze laten zien dat in dit onderwijs systematisch wordt gewerkt aan kennisopbouw en woordenschat, dat leerlingen met verschillende tekstsoorten in aanraking komen en leren over structuurkenmerken, dat leerlingen leren om leesstrategieën flexibel toe te passen, dat leerlingen worden uitgedaagd om te discussiëren over teksten, dat lezen en schrijven worden geïntegreerd en dat de (intrinsieke) motivatie om te lezen wordt aangewakkerd. Ook lijkt het belangrijk om aandacht te hebben voor de wijze van toetsing (bijvoorbeeld niet alleen summatief maar ook formatief toetsen) en voor differentiatie. Naar die laatste kenmerken is echter nog meer onderzoek nodig.

Downloads

Citeerhulp

Steensel, R. van, & Houtveen, T. (2020). De vele kanten van leesbegrip; Verslag van een literatuurstudie naar kernelementen van effectief onderwijs in begrijpend lezen. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 3–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2075

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)