Peerfeedback in het schrijfvaardigheidsonderwijs; De waarde van goede feedbackinstructie

Auteurs

  • Eline Denneman
  • Jacqueline Evers-Vermeul
  • Huub van den Bergh

Trefwoorden:

schrijfonderwijs, feedback

Samenvatting

In het onderzoek van Eline Denneman, Jacqueline Evers-Vermeul en Huub van den Bergh is leerlingen uit havo 4 geleerd hoe en op welke tekstuele aspecten zij (peer)feedback kunnen geven aan een schrijver. Nagegaan is of leerlingen meer en betere feedback geven als zij over deze aspecten geïnstrueerd zijn in de lessen Nederlands, en of verwerking van feedback van medeleerlingen leidt tot betere teksten. De resultaten tonen aan dat na het feedbackonderwijs niet alleen de feedbackkwaliteit en de hoeveelheid feedback significant verbeteren, maar ook de kwaliteit van teksten die met behulp van dit commentaar herschreven zijn.

Downloads

Citeerhulp

Denneman, E., Evers-Vermeul, J., & Bergh, H. van den. (2020). Peerfeedback in het schrijfvaardigheidsonderwijs; De waarde van goede feedbackinstructie. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 25–36. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2077

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

<< < 1 2 3 4 > >>