Bevordering van leesvaardigheid in de vreemde taal door inzet van literaire teksten

Auteurs

  • Elisabeth Lehrner-te Lindert
  • Ewout van der Knaap
  • Rick de Graaff

Trefwoorden:

leesvaardigheid, Duits

Samenvatting

Elisabeth Lehrner-te Lindert, Ewout van der Knaap  en Rick de Graaff onderzochten of de leesvaardigheid van leerlingen vooruitgaat als het reguliere lesprogramma Duits gedeeltelijk vervangen wordt door een intensief literatuurprogramma. Twee jaar lang namen telkens zes scholen aan het onderzoek deel, waardoor in totaal zes klassen 3-havo en zes klassen 3-vwo onderzocht zijn. Bij de experimentele groepen werden ongeveer 30 lessen door een intensief literatuurprogramma vervangen, de controlegroepen volgden het reguliere lesprogramma. Aan het begin en einde van het schooljaar namen alle leerlingen deel aan een leesvaardigheidstoets. De resultaten tonen in beide cohorten aan dat de leesvaardigheid van leerlingen in alle experimentele groepen meer vooruit is gegaan dan in de controlegroepen.

Downloads

Citeerhulp

Lehrner-te Lindert, E., Knaap, E. van der, & Graaff, R. de. (2020). Bevordering van leesvaardigheid in de vreemde taal door inzet van literaire teksten. Levende Talen Tijdschrift, 21(3), 13–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2097

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>