Uitgerekend taal! Een onderzoek naar begripsproblemen bij wiskundeopgaven

Joanneke Prenger

Samenvatting

Tegenwoordig zijn bijna alle methoden die in het Nederlandse wiskundeonderwijs gebruikt worden gebaseerd op de ideeën van de Realistische Wiskunde. Volgens deze visie, ontwikkeld door Freudenthal, moeten leerlingen zelf de wiskunde (her)ontdekken. Leerlingen zouden actieve en betrokken leerders moeten zijn: de docent en het lesmateriaal zijn slechts begeleiders bij dit proces. Deze ideeën hebben er toe geleid dat wiskundeopgaven altijd geplaatst worden in een rijke context. Hierdoor is de hoeveelheid taal en tekst in wiskundeboeken sterk toegenomen. Zowel voor autochtone als allochtone taalzwakke leerlingen kan dit problemen opleveren. In dit artikel beschrijft de auteur over welke talige hindernissen leerlingen daadwerkelijk struikelen als ze hardop denkend een wiskundeopgave oplossen.


Trefwoorden


tekstbegrip; wiskundeonderwijs; taalzwakke leerlingen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.