Taakgericht lezen en schrijven van vmbo’ers; Verschillen in de aanpak van leerlingen en kwaliteit van hun taakuitvoering

Auteurs

  • Ilona de Milliano
  • Amos van Gelderen

Trefwoorden:

schrijfonderwijs, leesvaardigheid, vmbo

Samenvatting

In de hardop-denkstudie waarmee dit nummer opent, onderzochten Ilona de Milliano en Amos van Gelderen welke verschillen er zijn in de taakaanpak van vmbo’ers bij taakgericht lezen en schrijven, en in hoeverre deze verschillen gerelateerd zijn aan de kwaliteit van hun taakuitvoering. De leerlingen voerden een gecombineerde lees- en schrijftaak uit waarbij ze een tekst moesten bestuderen en daarbij behorende verwerkingsopdrachten maken. Voor alle leerlingen zijn hun zelfregulatieve activiteiten gerelateerd aan de kwaliteit van hun taakuitvoering. De resultaten laten zien dat vmbo’ers hun gedrag oppervlakkig reguleren, maar dat de kwaliteit van hun taakuitvoering wel afhankelijk is van hun aanpak. Dit ondersteunt het belang van aandacht voor zelfregulatieve activiteiten bij taakgericht lezen en schrijven in het vmbo. Leerlingen bewust maken van de koppeling tussen de taak en de tekst is een veelbelovende stap, waarmee ook de zwakst presterende vmbo’ers hun prestaties op lees- en schrijftaken kunnen verbeteren.

Downloads

Citeerhulp

Milliano, I. de, & Gelderen, A. van. (2020). Taakgericht lezen en schrijven van vmbo’ers; Verschillen in de aanpak van leerlingen en kwaliteit van hun taakuitvoering. Levende Talen Tijdschrift, 21(4), 3–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2113

Nummer

Sectie

Artikelen