‘Een open einde kan leuk zijn, maar dit is wel heel open’; Waarover leerlingen praten, als zij over verhalen praten

Auteurs

  • Lisanne de Nood
  • Marjolein van Herten

Trefwoorden:

spreekvaardigheid, verhalen, interpretatie

Samenvatting

Lisanne de Nood en Marjolein van Herten doen verslag van een verkennend onderzoek naar wat leerlingen in het voortgezet onderwijs zelf zouden willen bespreken als zij over verhalen praten. Daarnaast is onderzocht wat leerlingen daadwerkelijk bespreken over verhalen, als zij zelf invulling mogen geven aan een gesprek daarover. In hoeverre komt ‘willen’ overeen met ‘doen’? Dat blijkt in de praktijk niet helemaal met elkaar overeen te komen. Leerlingen geven aan dat zij vooral willen praten over interpretatie en oordeel, en in mindere mate over beleving. In de praktijk blijkt dat interpretaties inderdaad veelvuldig besproken worden, maar dat praten over oordeel maar weinig aan bod komt in hun gesprekken. Als leerlingen weinig worden gestuurd voor en tijdens hun gesprek over een verhaal, krijgen de gesprekken grotendeels een interpreterend karakter.

Downloads

Citeerhulp

Nood, L. de, & Herten, M. van. (2020). ‘Een open einde kan leuk zijn, maar dit is wel heel open’; Waarover leerlingen praten, als zij over verhalen praten. Levende Talen Tijdschrift, 21(4), 27–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2115

Nummer

Sectie

Artikelen