Nederlands in het vmbo: apart of samen?

Auteurs

  • Helge Bonset

Trefwoorden:

vmbo, leraar, vakonderwijs

Samenvatting

Hoe is de stand van zaken rond het vak Nederlands in het vmbo, als het gaat om integratie met andere vakken ? En is die integratie een gewenste en wenselijke ontwikkeling ? In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een enquête onder vmbo-docenten Nederlands en van twee casestudies, waarin deze vragen aan de orde komen. Vooraf gaat een historische terugblik: bovenstaande vragen zijn immers al onderwerp van discussie sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Downloads

Citeerhulp

Bonset, H. (2007). Nederlands in het vmbo: apart of samen?. Levende Talen Tijdschrift, 8(4), 16–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/219

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>