Het effect van debatdidactiek op schrijven in een vreemde taal

Een experimenteel onderzoek naar de effecten van debatonderwijs op de Engelse schrijfvaardigheid

Auteurs

  • Abid El Majidi
  • Daniël Janssen
  • Rick de Graaff

Samenvatting

Debatonderwijs wordt meestal geassocieerd met mondelinge communicatie en argumentatievaardigheden. Maar het kan ook worden ingezet voor schrijfonderwijs in een vreemde taal. In deze studie evalueren Abid El Majidi, Daniël Janssen en Rick de Graaff het effect van debatonderwijs op de Engelse schrijfvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren. Om dit effect te meten, analyseerden ze twee opinieschrijftaken van de leerlingen, geschreven voor en na het debatonderwijs. Multilevelanalyses lieten zien dat de leerlingen in de debatonderwijsgroep significant meer progressie vertoonden dan de controlegroep die in dezelfde periode regulier onderwijs volgde. Dit wijst erop dat debatonderwijs een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid van leerlingen.

Downloads

Gepubliceerd

16-01-2021

Citeerhulp

El Majidi, A., Janssen, D., & de Graaff, R. (2021). Het effect van debatdidactiek op schrijven in een vreemde taal: Een experimenteel onderzoek naar de effecten van debatonderwijs op de Engelse schrijfvaardigheid. Levende Talen Tijdschrift, 22(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2210

Nummer

Sectie

Artikelen