De rol van meertalige kennis en taalbewustzijn bij het leren van Engels als vreemde taal

Auteurs

  • Elena Tribushinina
  • Anna Rijkers-Baranova
  • Elma Blom

Samenvatting

Meertaligheid en taalbewustzijn staan centraal in de nieuwe curriculumvoorstellen voor Engels/Moderne vreemde talen van curriculum.nu. Het onderzoek van Elena Tribushinina, Anna Rijkers-Baranova en Elma Blom gaat in op twee onderliggende aannames van het voorgestelde curriculum: 1. Zowel kennis van het Nederlands als kennis van de thuistalen draagt bij aan het leren van vreemde talen; 2. Taalbewustzijn speelt een positieve rol bij het leren van vreemde talen. De studie is uitgevoerd onder Russisch- Nederlandse tweetalige kinderen in de leeftijd tussen 11 en 15 jaar. De resultaten laten zien dat alleen het taalniveau in het Nederlands voorspellend is voor het niveau van het Engels; er is geen significante relatie gevonden tussen Russische en Engelse scores op het gebied van woordenschat en grammatica. De relatie tussen Nederlands en Engels wordt niet verklaard door het niveau van taalbewustzijn, maar taalbewustzijn is wél voorspellend voor de Engelse taalvaardigheid, wat het belang van taalbewustzijn bij het leren van vreemde talen onderstreept.            

Downloads

Gepubliceerd

16-01-2021

Citeerhulp

Tribushinina, E., Rijkers-Baranova, A., & Blom, E. (2021). De rol van meertalige kennis en taalbewustzijn bij het leren van Engels als vreemde taal . Levende Talen Tijdschrift, 22(4), 15–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2211

Nummer

Sectie

Artikelen