Leerlingbetrokkenheid bij het uitvoeren van online interactietaken

Auteurs

  • Eline van Batenburg
  • Marrit van de Guchte
  • Daphne van Weijen

Samenvatting

Eline van Batenburg, Marrit van de Guchte en Daphne van Weijen onderzochten hoe en in welke mate vmbo-leerlingen betrokkenheid (‘engagement’) toonden bij het uitvoeren van online interactietaken bij het schoolvak Engels. Ook werd bekeken hoe de getoonde betrokkenheid verband hield met taakontwerp en oefenmodus. Uit de analyse blijkt dat de betrokkenheid het hoogste was in audio- en videochat, maar dat leerlingen zich emotioneel het veiligst voelden in tekstchat en audiochat. Planningstaken leidden tot een hoge algemene betrokkenheid. Taken die een verrassingselement bevatten, onconventioneel waren en een kans op persoonlijk gewin boden, leken met name de sociale betrokkenheid van de leerlingen positief te beïnvloeden.

Downloads

Gepubliceerd

05-05-2022

Citeerhulp

van Batenburg, E., van de Guchte, M., & van Weijen, D. (2022). Leerlingbetrokkenheid bij het uitvoeren van online interactietaken . Levende Talen Tijdschrift, 23(1), 3–19. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2246

Nummer

Sectie

Artikelen