Peerfeedback geven en gebruiken voor revisie; Een vergelijking tussen twee peerfeedbackmethoden

Auteurs

  • Janneke Stuulen
  • Renske Bouwer
  • Huub van den Bergh

Samenvatting

Janneke Stuulen, Renske Bouwer en Huub van den Bergh onderzochten hoe leerlingen peerfeedback gaven met verschillende beoordelingsmethoden, en hoe zij deze peerfeedback gebruikten voor het reviseren van hun eigen tekst. De ene groep leerlingen gaf feedback aan de hand van paarsgewijs vergelijken, de andere groep gaf feedback met behulp van een analytisch beoordelingsformulier. De resultaten laten zien dat leerlingen uit de conditie met het beoordelingsformulier meer feedback gaven op inhoudelijke aspecten dan leerlingen uit de conditie paarsgewijs vergelijken, en dat zij deze feedback ook vaker verwerkten. Er is echter geen effect van peerfeedbackconditie op tekstkwaliteit: in beide condities was de tekstkwaliteit na het herschrijven in dezelfde mate verbeterd.

Downloads

Gepubliceerd

05-05-2022

Citeerhulp

Stuulen, J., Bouwer, R., & van den Bergh, H. (2022). Peerfeedback geven en gebruiken voor revisie; Een vergelijking tussen twee peerfeedbackmethoden . Levende Talen Tijdschrift, 23(1), 20–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2247

Nummer

Sectie

Artikelen