Taalkunde in de bovenbouw van havo en vwo; De vormgeving van een betwist vakonderdeel

Auteurs

  • Jimmy van Rijt

Samenvatting

Taalkunde heeft geen vaste plek in het schoolvak Nederlands; wel kunnen scholen voor taalkunde kiezen in het schoolexamen havo/vwo. Weinig is bekend over hoe het huidige onderwijs in taalkunde eruitziet. Jimmy van Rijt hield een exploratief vragenlijstonderzoek onder scholen die taalkunde aanbieden. Docenten die taalkunde geven lijken dat graag te doen, omdat het schoolvak er interessanter van zou worden, omdat taalkunde leerlingen uitdaagt en omdat taalkunde leerlingen onderzoeksmatig kan leren denken. Een groot aantal docenten geeft aan de taalkundelessen los van taalvaardigheid te geven, terwijl er in de toetsing vaak wél een koppeling is met taalvaardigheid, al dan niet in combinatie met onderzoeksvaardigheid. Docenten lijken verder vooral behoefte te hebben aan meer lesmateriaal, en leerlingen lijken taalkunde te waarderen.

Downloads

Gepubliceerd

05-05-2022

Citeerhulp

van Rijt, J. (2022). Taalkunde in de bovenbouw van havo en vwo; De vormgeving van een betwist vakonderdeel . Levende Talen Tijdschrift, 23(1), 36–47. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2248

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)