Tweetalig onderwijs met vervroegd Engels in het basisonderwijs

Auteurs

  • Rien Aarts
  • Sanne Ronde

Trefwoorden:

tweetalig onderwijs, basisonderwijs, receptieve vaardigheid, productieve vaardigheid

Samenvatting

Rian Aarts en Sanne Ronde deden onderzoek naar de praktijk, de ervaringen en de attitudes van ouders, docenten en leerlingen ten aanzien van een tweetalig onderwijsprogramma (Nederlands en Engels) op een basisschool in Nederland. Het onderzoek laat zien dat de betrokkenen in het algemeen positief zijn over het onderwijsprogramma. Tegelijkertijd zijn er mogelijkheden voor verbetering: de leerlingen beschikken slechts over basale receptieve vaardigheden in het Engels en ook hun productieve vaardigheid is vrij beperkt.

Downloads

Citeerhulp

Aarts, R., & Ronde, S. (2006). Tweetalig onderwijs met vervroegd Engels in het basisonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 7(2), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/227

Nummer

Sectie

Artikelen