Samenhang in vreemdetalencurricula; Een verkenning van onderwijs- en toetspraktijken in het voortgezet onderwijs

Auteurs

  • Charline Rouffet
  • Catherine van Beuningen
  • Rick de Graaff

Samenvatting

Communicatieve leerdoelen die op landelijk niveau opgenomen zijn in de eindtermen voor de moderne vreemde talen worden niet altijd weerspiegeld in de dagelijkse les- en toetspraktijken. Omdat in een curriculum samenhang tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing (‘constructive alignment’) een voorwaarde is voor effectief onderwijs, is het van belang om inzicht te krijgen in (oorzaken van) een mogelijk gebrek daaraan. Charline Rouffet, Catherine van Beuningen en Rick de Graaff onderzochten de mate van samenhang in vreemdetalencurricula tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing, en de factoren die daarop van invloed kunnen zijn. Uit de resultaten blijkt dat leeractiviteiten en toetsing voornamelijk gericht zijn op kennis van grammaticaregels en woordenschat zonder toepassing in de praktijk, en op leesvaardigheid. Externe factoren, zoals beschikbaar les- en toetsmateriaal, en conceptuele factoren, zoals opvattingen van docenten over het leren van talen, blijken bij te dragen aan dit gebrek aan samenhang. Toetsing die niet in lijn is met de communicatieve leerdoelen heeft met name een negatief sturend effect op leeractiviteiten, en daarmee op de implementatie van effectief communicatief vreemdetalenonderwijs in de praktijk.

Downloads

Gepubliceerd

01-01-2022

Citeerhulp

Rouffet, C., van Beuningen, C., & de Graaff, R. (2022). Samenhang in vreemdetalencurricula; Een verkenning van onderwijs- en toetspraktijken in het voortgezet onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 23(3), 3–17. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2282

Nummer

Sectie

Artikelen