Studerend lezen in het hbo; een casestudy van het taakgerichte leesproces van eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding

Auteurs

  • Edwin de Vette
  • Jan de Wit
  • Amos van Gelderen

Samenvatting

Edwin de Vette, Jan de Wit en Amos van Gelderen beschrijven een onderzoek naar de studerend leesprocessen van vier eerstejaars studenten van de tweedegraads lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Via de analyse van hardopdenkprotocollen geven ze inzicht in de zelfregulatieve activiteiten die studenten ondernemen om studeervragen te beantwoorden, op basis van een tekst die geschikt werd gevonden voor hun niveau van kennis en leesvaardigheid. Resultaten laten zien dat de antwoorden van de vier studenten op de studeervragen van teleurstellend niveau waren. Er kon daarom geen relatie gelegd worden tussen de kwaliteit van de antwoorden en de zelfregulatieve activiteiten die de studenten ondernamen tijdens de studeertaak. Ook al waren de lerarenopleiders ervan overtuigd dat de studeertaak geschikt was voor deze studenten, bleek die voor hen toch erg moeilijk. In vervolgonderzoek zou aandacht besteed moeten worden aan de eisen waaraan geschikte studeertaken voor studenten moeten voldoen en hoe studenten daarbij ondersteund kunnen worden.

Downloads

Gepubliceerd

01-01-2022

Citeerhulp

de Vette, E., de Wit, J., & van Gelderen, A. (2022). Studerend lezen in het hbo; een casestudy van het taakgerichte leesproces van eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding . Levende Talen Tijdschrift, 23(3), 30–41. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2284

Nummer

Sectie

Artikelen