Discussiëren over studieteksten in het hbo; effecten van een leeromgeving voor studerend lezen

Auteurs

  • Mariska Okkinga
  • Amos van Gelderen

Samenvatting

Mariska Okkinga en Amos van Gelderen onderzochten een ICT-leeromgeving die studenten ondersteunt bij hun aanpak van studerend leestaken tijdens huiswerk en daaropvolgende groepsdiscussies in de klas. Zij gingen na of de leeromgeving leidt tot verbetering van de studerend leesvaardigheid. Daarbij onderzochten ze ook of een door de leeromgeving gestuurde fasering van groepsdiscussies in de klas tot betere vaardigheid in studerend lezen leidt dan wanneer geen fasering wordt aangeboden. De resultaten laten zien dat studenten in beide condities hoger scoorden op de natoets voor studerend lezen dan op de voortoets. Er waren echter geen verschillen in groei van studerend leesvaardigheid tussen de twee condities. Wel besteedden studenten in de natoets meer tijd aan het bestuderen van relevante tekstdelen dan in de voortoets, en tegelijkertijd minder tijd aan het bestuderen van de vragen. Deze resultaten wijzen erop dat studenten in beide condities efficiënter omgaan met de studerend leestaak tijdens de natoets.

Downloads

Gepubliceerd

01-01-2022

Citeerhulp

Okkinga, M., & van Gelderen, A. (2022). Discussiëren over studieteksten in het hbo; effecten van een leeromgeving voor studerend lezen . Levende Talen Tijdschrift, 23(4), 30–43. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2288

Nummer

Sectie

Artikelen