Waarom het spellen en verstaan van het Frans zo lastig is

Auteurs

  • Arie Hoeflaak

Trefwoorden:

Frans, onderwijspraktijk, spelling, luistervaardigheid

Samenvatting

Het artikel van Arie Hoeflaak bevat, na een korte schets van de inhoud van het artikel ‘Pourquoi l’orthographe du français est-elle si compliquée?‘ van Henriette Walter in LTT 7(2006)2, een aantal suggesties voor de onderwijspraktijk, zowel voor het onderwijzen van spelling als het trainen van luistervaardigheid. Volgens de auteur is daarbij aandacht voor de perceptieve luistervaardigheid onontbeerlijk.

Downloads

Citeerhulp

Hoeflaak, A. (2006). Waarom het spellen en verstaan van het Frans zo lastig is. Levende Talen Tijdschrift, 7(2), 19–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/229

Nummer

Sectie

Artikelen