De aard van de lezer; uitkomsten promotieonderzoek naar leesgedrag en bibliotheekgebruik scholieren

Auteurs

  • Cedric Stalpers

Trefwoorden:

leesgedrag, bibliotheekgebruik, tieners, leesattitude,

Samenvatting

Cedric Stalpers bespreekt een onderzoek naar leesgedrag en bibliotheekgebruik door middelbare scholieren. De auteur probeert verschillen te verklaren tussen tieners die graag lezen of daar neutraal tegenover staan (boekliefhebbers en boektwijfelaars) en tieners die daar een hekel aan hebben (boekmijders) op grond van vijf variabelen: leesattitude, leesvaardigheid, leesklimaat, persoonlijkheid en mogelijkheden tot lezen. De resultaten suggereren dat de leesattitude van leerlingen deels te beïnvloeden is. Kennis van het boekenaanbod is bij veel leerlingen gering. Omdat gebrek aan kennis sterk samenhangt met een lage leesattitude, stelt de auteur voor op school zogenoemde ‘boekproeverijen’ te houden.

Downloads

Citeerhulp

Stalpers, C. (2006). De aard van de lezer; uitkomsten promotieonderzoek naar leesgedrag en bibliotheekgebruik scholieren. Levende Talen Tijdschrift, 7(2), 23–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/230

Nummer

Sectie

Artikelen