Taaltoetsen getoetst. Een empirisch onderzoek van toetsen voor Engels en Duits in het secundair onderwijs in Vlaanderen

Eef Decloedt, Lies Sercu

Samenvatting

Eef Decloedt en Lies Sercu presenteren hun onderzoek naar de kwaliteit van taaltoetsen voor Engels en Duits in het voortgezet onderwijs. De invalshoek van het onderzoek is het construct ‘communicatieve taalvaardigheid’. Het onderzoek leidt tot de conclusie dat het belang dat men in het vreemdetalenonderwijs hecht aan de verwerving van communicatieve vaardigheid beter weerspiegeld dient te worden in de toetsen die docenten gebruiken. De auteurs komen met enkele punten ter verbetering. Kennis- en transfervragen zouden bijvoorbeeld (nog) meer vervangen moeten worden door communicatieve toetstaken.


Trefwoorden


Vlaanderen; voortgezet onderwijs; taaltoetsen; vreemdetalenonderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.