Welke factoren beïnvloeden de Engelse taalvaardigheid van leerlingen in het tweetalig primair onderwijs?

Auteurs

  • Emmi Stuij
  • Anne-France Pinget

Samenvatting

Emmi Stuij en Anne-France Pinget onderzochten welke factoren invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen in het tweetalig primair onderwijs (tpo). De Engelse lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid van 361 leerlingen van zes verschillende tpo-scholen is gemeten. Vervolgens is geanalyseerd of er een verband is tussen de Engelse taalvaardigheid en een aantal leerlinggebonden en onderwijsgerelateerde factoren. Uit deze analyse blijkt onder meer dat leerlingen die vanaf de geboorte met twee of meer talen zijn opgegroeid vaardiger zijn in het Engels dan leerlingen die een eentalige opvoeding hebben gehad.  Het spreken van meerdere talen lijkt het verwervingsproces van een vreemde taal op school te faciliteren in plaats van te belemmeren.

Downloads

Gepubliceerd

20-12-2023

Citeerhulp

Stuij, . E., & Pinget, A.-F. (2023). Welke factoren beïnvloeden de Engelse taalvaardigheid van leerlingen in het tweetalig primair onderwijs?. Levende Talen Tijdschrift, 24(4), 3–14. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2373

Nummer

Sectie

Artikelen