Van klank naar schrift en andersom; Obstakels in productie en perceptie van het Frans bij Nederlandse leerlingen

Auteurs

  • Sophie Brand
  • Janine Berns

Samenvatting

Leerlingen hebben steeds meer moeite om betekenis toe te kennen aan de doeltaal zoals die gesproken wordt in alledaagse, authentieke situaties. Deze tendens hangt samen met de manier waarop het luistervaardigheidsonderwijs is ingericht, want zowel in Nederland als in het buitenland richt dit zich vooral op begripsvaardigheid, en niet zozeer op de karakteristieken en uitdagingen van hetgeen waarnaar de leerling nu precies luistert. Aan de hand van twee experimenten (een dictee en een voorleestaak) bekeken Sophie Brand & Janine Berns voor het Frans welke klanken en/of klankstructuren docenten kunnen aansnijden om zo de luistervaardigheid, en daarmee ook de uitspraak, van leerlingen te versterken. Uit de resultaten blijkt dat het van belang is om leerlingen al in een vroeg stadium vertrouwd te maken met de Franse klanksystematiek.

Downloads

Gepubliceerd

20-12-2023

Citeerhulp

Brand, S., & Berns, J. (2023). Van klank naar schrift en andersom; Obstakels in productie en perceptie van het Frans bij Nederlandse leerlingen . Levende Talen Tijdschrift, 24(4), 15–28. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2374

Nummer

Sectie

Artikelen