Tekstkwaliteit van 4-havobetogen: Transfereren leerlingen hun schrijfvaardigheden van het schoolvak Nederlands naar het schoolvak Levensbeschouwing?

Auteurs

  • Emma Hilbrink
  • Jochem Aben

Samenvatting

Op Nederlandse middelbare scholen waar vakspecifiek onderwijs wordt aangeboden, is een belangrijke rol weggelegd voor het vak Nederlands als het gaat om schrijfvaardigheidsonderwijs. Immers, de schrijfvaardigheden die leerlingen bij Nederlands ontwikkelen, dienen zij zelf te transfereren naar schrijftaken bij andere vakken. Maar maken leerlingen die transfer wel? Om die vraag te beantwoorden lieten Emma Hilbrink en Jochem Aben twee havo-4-klassen een betoog schrijven bij het vak Nederlands, en twee bij het vak levensbeschouwing. Hoewel alle leerlingen dezelfde opdracht kregen, waren de betogen die leerlingen schreven bij het vak Nederlands van significant hogere kwaliteit. Dit resultaat biedt aanleiding om te overwegen of schrijfvaardigheidsonderwijs anders dan vakspecifiek ingericht dient te worden.

Downloads

Gepubliceerd

19-05-2024

Citeerhulp

Hilbrink, E., & Aben, J. (2024). Tekstkwaliteit van 4-havobetogen: Transfereren leerlingen hun schrijfvaardigheden van het schoolvak Nederlands naar het schoolvak Levensbeschouwing?. Levende Talen Tijdschrift, 25(1), 14–22. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2378

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)