Bouwen aan bewustetaalvaardigheidsmetingen in het grammaticaonderwijs: Een instrumentatieonderzoek

Auteurs

  • Gijs Leenders
  • Rick de Graaff
  • Marja van Koppen

Samenvatting

Gijs Leenders, Rick de Graaff en Marjo van Koppen beschrijven de totstandkoming van een instrument voor het evalueren van bewuste taalvaardigheid in het grammaticaonderwijs in de L1 (Nederlands) en de L2 (Engels en Duits) in vwo 4. Items zijn ontworpen bij drie grammaticale concepten: grammaticale functie, woordvolgorde en congruentie. Deze items richten zich ofwel op het verkrijgen van het ‘juiste antwoord’ (taalvaardigheid), ofwel op de redenering die aan dat antwoord voorafgaat (taalbewustzijn). Beschreven wordt hoe het taalvaardigheidsniveau momenteel wordt vastgesteld in het grammaticaonderwijs, hoe de items tot stand zijn gekomen, op basis waarvan ze zijn geselecteerd, en hoe drie gelijkwaardige toetsversies zijn samengesteld die gebruikt kunnen worden om het bewustetaalvaardigheidsniveau van leerlingen te evalueren.

Downloads

Gepubliceerd

19-05-2024

Citeerhulp

Leenders, G., Graaff, R. de, & Koppen, M. van. (2024). Bouwen aan bewustetaalvaardigheidsmetingen in het grammaticaonderwijs: Een instrumentatieonderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 25(1), 23–38. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2379

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 > >>