Ruim dertig jaar onderzoek naar leerstrategieën bij het leren van vreemde talen

Auteurs

  • Peter Bimmel

Trefwoorden:

vreemdetalenonderwijs, historie, leerstrategieën, didactische eisen, lerarenopleiding, taalvaardigheden, actieonderzoek

Samenvatting

In dit artikel maakt Peter Bimmel de balans op van ruim dertig jaar onderzoek naar leerstrategieën bij het leren van vreemde talen. Centraal staan drie vragen: Wat wordt er in de vakliteratuur verstaan onder leerstrategieën? Welke leerstrategieën voor het leren van vreemde talen zijn bekend? Kunnen leerstrategieën met succes onderwezen worden, en zo ja: welke didactische eisen stelt dit aan de instructie? Na een beantwoording van deze vragen pleit Bimmel voor meer aandacht voor leerstrategieën in de lerarenopleiding, meer onderzoek naar strategiegebruik bij verschillende taalvaardigheden op verschillende niveaus en in verschillende leercontexten, en actieonderzoek door leerkrachten in samenwerking met onderwijsonderzoekers.

Downloads

Citeerhulp

Bimmel, P. (2013). Ruim dertig jaar onderzoek naar leerstrategieën bij het leren van vreemde talen. Levende Talen Tijdschrift, 14(1), 3–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/239

Nummer

Sectie

Artikelen