De T2-specificiteit van het Centraal Schriftelijk Eindexamen Engels onderzocht

Marion Tillema-Kortman

Samenvatting

Marion Tillema-Kortman doet verslag van een experiment waarin de T2-specificiteit van het Centraal Schriftelijk Eindexamen Engels voor het vwo is onderzocht. Dit is gedaan door ijking van de examens aan in het Nederlands vertaalde examenteksten. Aan het experiment namen 61 leerlingen uit 5-vwo deel. De auteur vraagt zich af of de examens voornamelijk de Engelse taalbekwaamheid meten of dat daarbij ook andere factoren een rol spelen. Uit de resultaten blijkt dat de examens Engels voor vwo niet optimaal T2-specifiek zijn. Toch kan het huidige examen een geschikt toetsingsinstrument zijn, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.


Trefwoorden


CSE, eindexamen, vwo, toetsingsinstrument

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.