Duo-reflectieopdrachten voor schrijfvaardigheidsonderwijs

Auteurs

  • Esther Hafkenscheid
  • Yvette Meinema

Trefwoorden:

schrijfvaardigheidsonderwijs, didactiek, schrijfproces, vo, wo

Samenvatting

Esther Hafkenscheid en Yvette Meinema gaan op zoek naar overeenkomsten en verschillen tussen twee praktijkvoorbeelden van duo-reflectieopdrachten in het vo en wo. Zij constateren dat er zowel bij de vo- als bij de wo-opdracht expliciete aandacht is voor het schrijfproces, maar dat de vormgeving en de producten van elkaar verschillen. In het vo zijn de opdrachten meer docentgestuurd, terwijl die in het wo meer studentgestuurd zijn. Een ander verschil is dat er in het voorbeeld uit het wo gestreefd wordt naar realistische opdrachtontwerpen. Onderzoek naar aansluiting van schrijfonderwijs in vo en wo lijkt gewenst.

Downloads

Citeerhulp

Hafkenscheid, E., & Meinema, Y. (2005). Duo-reflectieopdrachten voor schrijfvaardigheidsonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 6(2), 34–39. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/482

Nummer

Sectie

Artikelen