Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden

Auteurs

  • Judith Kamalski
  • Ted Sanders
  • Huub van den Bergh

Trefwoorden:

tekstbegrip, methoden van onderzoek, vo

Samenvatting

Er bestaan veel verschillende methoden om tekstbegrip te meten. In dit artikel wordt verslag gedaan van een experiment onder 400 middelbare scholieren naar de validiteit van vier van deze methoden: meerkeuzevragen, een gatentekst, een sorteertaak en een mental model taak. De resultaten lijken erop te wijzen dat de sorteertaak de meest valide en meest betrouwbare methode is om tekstbegrip te meten.

Downloads

Citeerhulp

Kamalski, J., Sanders, T., & Bergh, H. van den. (2005). Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden. Levende Talen Tijdschrift, 6(4), 3–9. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/487

Nummer

Sectie

Artikelen

Meestgelezen artikels van dezelfde auteur(s)

1 2 3 4 > >>